Aventinus Nyelvstúdió Aventinus Nyelvstúdió

Robina Iskola

Digitális kultúra 3-4.


Digitális kultúra tanítása 3-4. osztályban

Új NAT

Digitális kultúra tanterv 3-4. osztályban:

Témakörök

A digitális világ körülöttünk (6 óra)

Fejlesztési feladatok ismeretek
 • A digitális környezet elemeinek megnevezése
 • Az online és az offline környezet összehasonlítása
 • A digitális világ alapvető összefüggéseinek megértése
 • Digitális tananyagok, gyermekeknek készített alkalmazások használata
Ajánlott online tananyagok

A digitális eszközök használata (14 óra)

Fejlesztési feladatok ismeretek
 • Digitális eszközök és főbb funkcióinak megnevezése
 • A digitális eszközök használatával összefüggő balesetvédelmi szabályok ismerete
 • Digitális eszközök használata
 • Digitális eszközök védelme
 • Problémamegoldás digitális eszközzel
 • A digitális eszköz használatának korlátai
 • Applikációk alkalmazása, programok futtatása telefonon, tableten, notebookon vagy asztali számítógépen
 • Digitális eszközök egyszerűbb beállítási lehetőségei
Ajánlott online tananyagok

Információszerzés az e-Világban (8 óra)

Fejlesztési feladatok ismeretek
 • Alkalmazói készségek fejlesztése
 • Böngészőprogram alapfunkcióinak ismerete
 • Egyszerű kulcsszavas keresés alkalmazása
 • Példák, tapasztalatok elemzése a hamis információkkal, azok felismerésével kapcsolatban
 • Véleményalkotás a keresés eredményének hitelességével kapcsolatban
 • Egyszerű infografika, diagram értelmezése, állítások megfogalmazása a leolvasott adatokkal kapcsolatban
Ajánlott online tananyagok

Védekezés a digitális világ veszélyei ellen (6 óra)

Fejlesztési feladatok ismeretek
 • A személyes adat fogalmának értelmezése
 • Az online zaklatás felismerése, a segítségkérés lehetőségeinek bemutatása és gyakorlása
 • Közvetlen tapasztalatok szerzése az álhírekkel, manipulált képekkel, videókkal kapcsolatban
 • Az online kommunikáció etikai és biztonsági szabályrendszerének bemutatása
 • Az online függőség jellemzőinek ismerete
 • A személyes adatok védelme
 • A mobileszközök alkalmazásának előnyei és veszélyei
Ajánlott online tananyagok

A digitális eszközök használata (16 óra)

Fejlesztési feladatok ismeretek
 • Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése
 • Egyszerű, hétköznapi algoritmusok felismerése, tevékenység útján történő megvalósítása
 • Algoritmusok összehasonlítása, elemzése
 • Algoritmus lépésekre bontása
 • Algoritmus kiválasztása
 • Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével
 • Egyszerű algoritmusok kódolása pl. padlórobottal
 • Adott problémához algoritmus választása
 • A robotok szerepének bemutatása
 • Kódolás tevékenységgel
 • Kódolás grafikus felületen
 • Néhány elemi lépésből álló algoritmus tudatos alkalmazása, módosítása
Ajánlott online tananyagok Megj. Az algoritmusok megjelennek a betűtanulásnál (betűfaló), és meg fognak jelenni a matematikánál is (páros számok begyűjtése).

További várható feladattípusok

Szerző: Gál Tamás

Közzétéve: 2022-03-20 11:56:22

Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.